Garancia

Szavatosság, garancia, reklamáció

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Reklamáció esetén kérjük, jelentkezzen ügyfélszolgálatunknál az kapcsolat menüpontban található email címen, vagy telefonszámon.

A termékekhez tartozó garancia időtartama az egyes termékek leírásában van feltüntetve, amennyiben nem szerepel más adat, a termékekre az átadástól számítva 12 hónap garanciát vállalunk.

A garancia csak a tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött sérülésmentes termékekre érvényes.

Mivel az EREDETI nyomtatási kellékanyagokra (tintapatronok, tonerek) a gyártók nem vállalnak garanciát, így mi sem tudunk!

UTÁNGYÁRTOTT nyomtatási kellékanyagok (tonerek és tintapatronok) esetén kérünk mellékelni egy nyomtatott oldalt, amelyen látható a hiba. Pl. csíkos, foltos lenyomat. A visszaküldött tonereket és tintapatronokat bevizsgáljuk és a vizsgálat eredményének függvényében cseréljük. A bevizsgálás célja a nyomtatott példányszám megállapítása, illetve a festékező estleges fizikai sérüléseinek feltárása.

Példa: értelem szerűen nem cserélünk újra olyan tintapatront, amivel a kapacitásának megfelelő mennyiségű oldalt kinyomtattak azzal az indokkal kapjuk vissza, hogy nincs benne tinta (természetesen, mivel kifogyott).

Példa: értelemszerűen kicseréljük a tintapatront, ha pl. nem ismeri fel a nyomtató, csíkozva nyomtat, gyári hibás, folyik, vagy nincs benne tinta.

Bővebb információ az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület honlapján található.

Címe: http://www.ofe.hu

A garanciális ügyintézés a termék meghibásodása esetén kétféleképpen történhet:

  1. Agyártó szervizhálózatán keresztül:Amennyiben a termékhez külön jótállási jegy tartozott, amelyen feltüntetésre került a szervizek listája, kérjük, forduljon az Ön lakóhelyéhez eső legközelebbi szervizhez.
  2. Ügyfélszolgálatunkon:Amennyiben a termékhez önálló garanciajegy nem tartozott, a garancia a webáruház ügyfélszolgálatán érvényesíthető.

Garanciális ügyintézés folyamata a ügyfélszolgálaton keresztül:

– Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal telefonon +36-30/270-6157 vagy e-mail-beninfo@printerbox.hu

– Juttassa el a meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a garancia lejárati napjáig ügyfélszolgálatunkra. Print Box Kft. 6500 Baja Kossuth L.u.23

– A meghibásodott termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli, portós küldeményeket az ügyfélszolgálat nem vesz át.

– Azt követően, hogy a termék megérkezett ügyfélszolgálatunkra munkatársunk megkezdi az ügyintézést, és felveszi Önnel a kapcsolatot a javítás vagy csere befejezésekor.

– A javított vagy cserélt terméket szállítási költség felszámítása nélkül visszaküldjük az Ön címére, vagy átveheti azt ügyfélszolgálatunkon. Amennyiben azonban a készüléket a szerviz bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, akkor a visszaszállítás költsége is a megrendelőt terheli.

– Kérjük, a termék jótállási jegyét, és számláját feltétlenül őrizze meg, ennek hiányában a szervizek nem vállalják a garanciális javítást!

Adatvédelem

A megrendelés során kizárólag olyan adatokat kérünk vásárlóinktól, amelyek a megrendelés teljesítéséhez feltétlen szükségesek, ezeket harmadik félnek nem adjuk át. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek a kiszállításhoz és kézbesítéshez szükségesek.

Szerződés

A Webshop üzemeltetőre és a vásárlóra a megrendelés és vásárlás során a (17/1999 II.5.) kormányrendelet a távollévők között kötött szerződések rendelkezései vonatkoznak.

A megrendelés időpontja az az időpont, amikor megrendelését a webáruházon keresztül eljuttatja az üzemeltetőhöz. A megrendelés a telefonon, vagy e-mail formájában való visszaigazolás után lép életbe. Ez a visszaigazolás nem egyezik meg a webáruház által automatikusan elküldött visszaigazolással.

Az üzemeltető és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk. A termékek leírása nem minden esetben teljes körű, azzal kapcsolatban további információkért keresse ügyfélszolgálatunk az elérhetőségek menüpont alatt található telefonszámon, illetve emailben. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Az elállás joga

Elállási jog fogalma és gyakorlásának feltételei

Mit tehetünk, ha meggondoltuk magunkat?

Meggondolhatjuk magunkat és visszaléphetünk a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után?

Igen, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illet meg bennünket internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől  eltekintve minden esetben gyakorolhatjuk.

 

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.

Kell-e indokolnunk a szerződéstől való elállásunkat?

Nem, a szerződéstől való elállásunk esetén nem vagyunk kötelesek a kereskedő kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatjuk elállási jogunkat. Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzeltük, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainknak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az eladó elállási jogunk gyakorlását nem kötheti semmilyen korlátozó feltételhez.

Mely időponttól gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

Termék (például könyv, elektronikai cikkek stb.) megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele (például interneten közzétett apróhirdetés, interneten megrendelt kábeltelevízió előfizetés) esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 8 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

Lássunk egy példát: Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki részünkre, a 8 munkanapos elállási határidő a pénteki napon kezdődik. A szombat és vasárnap nem munkanap, ezért az elállási határidő második napja a következő hét hétfője. E hét péntekje még csak az elállási határidő 6. munkanapjának számít, a szombatot és vasárnapot ismételten nem kell figyelembe venni, azaz a nyolc munkanapos határidő csak a következő hét keddjén, 24 órakor jár le.

Természetesen a 8 munkanapos határidő alatt bármikor elállhatunk a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után haladéktalanul döntsünk a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

A 8 munkanapos időtartamon belül meg is kell érkeznie a visszaküldött terméknek az eladóhoz?

Nem, mert a 8 munkanapos határidő nem jelenti azt, hogy a visszaküldött terméknek 8 munkanapon belül meg is kell érkeznie az eladóhoz, hanem elegendő, ha a 8 munkanapos időtartamon belül kifejezzük elállási szándékunkat az eladó felé.

Előfordulhat olyan eset, hogy a 8 munkanapos elállási határidő meghosszabbodik?

Igen, amennyiben az eladó a webáruház honlapján nem tájékoztatja potenciális vásárlóit az elállási jog meglétéről vagy hiányáról, e jog gyakorlásának határidejéről, valamint feltételeiről és szabályairól, akkor az elállási határidő a fogyasztó teljes körű tájékoztatásának megtörténtéig, de legfeljebb az elállási határidő kezdő időpontjától számított 3 hónapig meghosszabbodik. Ezért is fontos az utólagos bizonyíthatóság érdekében, hogy a vásárlás előtt nyomtassuk ki a honlapon hozzáférhető tájékoztatást (az általános szerződési feltételeket, üzletszabályzatot).

Milyen módon tudjuk igazolni a termék átvételének a napját?

A termék átvételének napját elsősorban a termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szereplő teljesítési időpont alapján tudjuk igazolni az eladó felé. Előfordulhat, ezért figyeljünk arra, hogy a termék tényleges átvételének a napja későbbi, mint a számlán feltüntetett teljesítési időpont, ezért az elállásra rendelkezésre álló 8 munkanapos időtartam akár néhány nappal meg is rövidülhet. Sajnos a kisebb webáruházak sok esetben még számlát (nyugtát) sem mellékelnek a termékhez, ezért célszerű – amennyiben mód van rá – a termék átvételekor az átvételi elismervényről egy másolatot kérni, vagy arra a futárral vagy a postai alkalmazottal az átvétel tényleges napját ráírattatni.

Kipróbálhatjuk-e, használhatjuk-e a terméket az elállási határidő alatt?

Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 8 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhassunk arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogunk elvesztéséhez (kivéve CD és DVD lemezek esetében). Mint ahogyan utaltunk már rá, amint eldöntöttük, hogy nincsen szükségünk a termékre, ezt követően már ne használjuk, óvjuk meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudjuk azt a kereskedőnek visszajuttatni.

Milyen formában kell közölnünk a szerződéstől való elállásunkat az eladóval?

Elállási szándékunkat szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is kifejezésre juttathatjuk, akkor is, ha a kereskedő az elállási jog gyakorlásának valamelyik formáját a honlapon közzétett általános szerződési feltételekben kizárja. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatunkat elsősorban az eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldjük el. Természetesen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik üzlethelyiséggel vagy vevőszolgálattal, elállási nyilatkozatunkat személyesen is átadhatjuk és az eladóval igazolt módon átvetethetjük.

A terméket csak akkor küldjük vissza, ha az eladó nem zárkózott el a termék visszavételétől, mivel ellenkező esetben, a termék visszaküldése után már a termék sem lesz a birtokunkban és kérdéses, hogy az eladó egyáltalán visszafizeti-e az általunk kifizetett összeget.

Követelheti-e az eladó elállásunk esetén, hogy a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldjük vissza?

Nem, ilyen feltételektől nem teheti függővé az eladó az elállási jogunk gyakorlásának elfogadását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsuk fel és azt őrizzük meg a számlával és egyéb okmányokkal (például a jótállási jeggyel) együtt az elállási határidő lejártáig.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?

Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére, az eladó pedig köteles legkésőbb 30 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.

Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való elállásakor?

A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatjuk fel utánvétellel vagy portóval. Az eladó az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhat a fogyasztóra. Ezzel összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés (karcolások) megtérítését sem lehet a fogyasztótól követelni, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használtuk, az eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

Minden internetes szerződés esetén megilleti a fogyasztót az elállási jog?

Nem, mivel a rendelet tételesen felsorolja azokat az esetköröket, amikor nem gondolhatjuk meg magunkat a termék átvétele vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés után. Feltétlenül tudnunk kell azokról az esetekről, amikor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, hogy a vásárlási döntésünk előtt ezt a körülményt is mérlegelhessük.

Az online kereskedő meghatározhat-e a rendelet szabályaitól eltérő, a fogyasztóra nézve hátrányosabb szerződési feltételeket? 

Nem, mivel a rendelet szabályaitól csak a fogyasztóra nézve előnyösebb, kedvezőbb módon lehet eltérni, például 8 munkanapnál hosszabb elállási határidő biztosításával. Emellett az eladó biztosíthatja az elállási jogot olyan termékekre is, amelyek esetén egyébként a rendelet kizárja a fogyasztó szerződéstől való visszalépését.

Szállítási határidő

A szállítás költsége a vásárlót terheli. A rendelések beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra, munkanapokon (Hétfő – Péntek) 9:00 – 17:00 között.
Amennyiben a megrendelt termék készleten van, akkor aznap, vagy rendelést követő munkanapon átadjuk a futárszolgálatnak, melyet a felvételt követő munkanapon munkaidőben (8-17 óráig) megkísérelnek kézbesíteni a megadott címen. Amennyiben a kiszállítás a szállító partner hibájából késik, a késedelemmel kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállalunk. Részletek: a Szállítás menüpontban

Fizetés

A vételár kiegyenlítése utánvéttel, és készpénzben is lehetséges.

  • Utánvét esetén a termék árát Ön a csomag átvételével egy időben a futárnak fizeti, melyért utánvét beszedési díjat nem számolunk fel!.

   Készpénzben: az üzletben személyes átvétel esetén